הצטרפות לפעילות המרכז
רעיונות והצעות לקידום הדמוקרטיה באמצעות הרשת


פרטי החבר:תחומי עניין לבחירה:
הצטרפות:

אני מבקש להצטרף כחבר המרכז:

שם מלא:

טלפון:

עיסוק:

דוא”ל:

אחר:

השתתפות אזרחים בהחלטות דמוקרטיות פיתוח יישומיםזכויות מיעוטיםהליכי ממשלנגישות מידע
יש לי הצעה לפעולה דמוקרטית ברשת
יש לי פעילות דמוקרטית קיימת ברשת שאני רוצה לקדם
פרט:
אשמח לבחון השתתפות בפעילות דמוקרטית בהקף של
שעות בשבוע
אני מבקש לקבל מידע שוטף על פעילות המרכז
למידע נוסף:    info@NetDemocracy.org.il