המרכז הישראלי לרשתות ודמוקרטיה
הוקם בשנת 2011 כחברה לתועלת הציבור ללא כוונת רווח
 

 
מטרות המרכז:

 
חינוך, הטמעה והקניית ערכים למטרות שלהלן, באמצעות שימוש באינטרנט, באמצעים דיגיטליים ואלקטרונים וברשתות חברתיות:
  • ממשל שקוף וזמין לאזרח
  • העלאת יעילות ושירותיות הממשל לאזרח
  • קידום יעדים אזרחיים וחברתיים
  • העלאת ההשתתפות האישית בפעילות האזרחית על כל גווניה

חינוך ליוזמות טכנולוגיות וחברתיות המשפיעות בכיוונים אלה ע"י אזרחים, ממשל והמגזר השלישי.

ייעוץ וסיוע לארגונים ומוסדות ציבור בקידום יכולותיהם הכלכליות, הארגוניות והניהוליות לקידום השימוש בכלים אינטרנטיים, למען שיפור וייעול הקשר בין האזרח והממשל.

 

עידוד השיח הציבורי בנושאים אלה להגברת המודעות והיוזמה.


המרכז מזמין את הציבור להצטרף לפעילות.  להצטרפות לחץ כאן.
המרכז מזמין את הציבור להצטרף ליוזמת ישראל 2021.  להצטרפות לחץ כאן.
 
למידע נוסף:    info@NetDemocracy.org.il